6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert u. 23. Nyitvatartás: H-P | 09:00 - 13:00

Adatkezelési tájékoztató Like Proregio Kft.


Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.


Like Proregio Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke, valamint Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az alábbi tájékoztatást adja:


Adatkezelő adatai


 


Cégnév:                         Like Proregio Kft


Cégjegyzékszám:          06-09-026132


Székhely:                      6726 Szeged, Szent Györgyi Albert u. 23. tetőtér 1.


Adószám:                      27988020-1-06


Felnőttképzők nyilvántartásba vételi száma: B/2020/003382


Weblap:                         https://www.likeall.hu/like-proregio/p/18


Kapcsolattartás:            Locskai Tünde


Telefon:                         +36 705037973


E-mail:                          admin@likeproregio.hu


                                      Adatvédelmi Tisztviselő:                      nincs

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: admin@likeproregio.hu. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.


Adatfeldolgozás:                      adatfeldolgozó igénybevétele nem történik.


Külföldi adattovábbítás:           nem történik külföldre továbbítás.


 


1.      Adatkezelési célok


Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:


a)  Felnőttképzési és egyéb oktatási tevékenységben résztvek személyes adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;


b)  Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;


c)  Munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;


d) Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;


e)  Belső adminisztráció megkönnyítése.


2.      Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználáshoz


Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:


a)   A számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont


b)  Kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.


c)  Munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.


d) Szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont


e)  Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.


     Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.


f)  On-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont


g)  Biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek az  admin@likeprogregio.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.